Notes

O Boží milosti a známosti

V Matouši v 10,29-33 čteme zajímavá slova: "Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi." Nevím, zda si ve svém životě připadáte jako ten, na kterého má Bůh zaměřen svůj zrak a ví o každém jeho kroku. Nebo se spíše zdá, že ani zcela zjevné věci někdy nelze jasně pojmenovat. Zmatek a nejistota zprava, poctivý chaos zleva?

| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 03. 2019 | 516 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Židovská svatba - Marie Frydrychová

Sestra Marie absolvovala v roce 2002 seminář mesiánského žida o tom, jak vypadala svatba za doby našeho pána Ježíše Krista. Celé video je snadno dostupné na YouTube, k vyhledání stačí použít nadpis tohoto článku. Některé body zmíněné v povídání sestry Frydrychové mě natolik zaujaly, že se s nimi chci v krátkosti sdílet. Život národa Izrael je naplněn prorockým rozměrem vícero způsoby, dokonce i zvyklosti týkající se svadby ukazovaly daleko mimo jen běžnou praxi daného času.

| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 03. 2019 | 499 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

PF 2019

Kalendář pro rok 2019 připravený pro tisk na standardních tiskárnách, realizace tvorbou klasické fotky 15x21cm s následným ořezem ve fotosběrně je také možná (samozřejmě zachováváme poměr stran).

| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 12. 2018 | 513 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Curry Ray Blake - služebník z Texasu, podruhé

Služba Curryho Blakea není v našich krajích a současně u většiny našich denominací tak zcela běžná. Bratr jezdí po světě, modlí se za nemocné a také pořádá semináře v přesvědčení, že taková služba je přirozeně určena pro každého věřícího. Svým působením nezapadá do běžné praxe současných církví - někdy může vznikat i napětí v Božím lidu. Tak potom v těchto souvislostech se nelze příliš podivovat, že si mnozí kladou otázku, jak se k této službě postavit.

| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 03. 2018 | 733 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Malý pohled do Evangelia podle Lukáše

Spolupracovník apoštola Pavla, jeden z prvních evangelistů v Evropě, vzdělaný muž, sepsal evangelium s jasnou motivací: "...sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován."

| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 02. 2018 | 676 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

W. Graham Scroggie - Poznej svoji Bibli, podruhé

Dovolím se zkráceně dotknout některých pohledů autora studie s tím, že si případní zájemci plné znění dohledají přímo v knize. V úvodu oddílu obecných epištol je zajímavě poukázáno na jistou specifickou různost autorů Nového Zákona. Apoštol Pavel se zabývá učením, ale i křesťanskou naukou, Jakub potom křesťanskou praxí, Petr křesťanskými zkouškami a Jan křesťanskými zkušenostmi. Pavel zdůrazňuje víru, Jakub vybízí ke skutkům, Petr k naději a Jan k lásce. Pavel předkládá křesťanské dogma (učení), Jan křesťanský mysticismus. Pavel představuje protestantismus, Petr katolicismus, Jakub hovoří hlasem církve minulosti, Jan potom hlasem církve budoucnosti. Petr je zakladatel, Pavel propagátor a stavitel, Jan potom dokonavatel.

| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 01. 2018 | 706 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

PF 2018

Kalendář pro rok 2018 připravený pro tisk na standardních tiskárnách, realizace tvorbou klasické fotky 15x21cm s následným ořezem ve fotosběrně je také možná (samozřejmě zachováváme poměr stran).

| Autor: administrator | Vydáno dne 23. 12. 2017 | 716 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
index | 8-14 | předchozí | následující | Celkem 88 článků

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server