Aktuality

PF 2019

Kalendář pro rok 2019 připravený pro tisk na standardních tiskárnách, realizace tvorbou klasické fotky 15x21cm s následným ořezem ve fotosběrně je také možná (samozřejmě zachováváme poměr stran).

| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 12. 2018 | 199 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Curry Ray Blake - služebník z Texasu, podruhé

Služba Curryho Blakea není v našich krajích a současně u většiny našich denominací tak zcela běžná. Bratr jezdí po světě, modlí se za nemocné a také pořádá semináře v přesvědčení, že taková služba je přirozeně určena pro každého věřícího. Svým působením nezapadá do běžné praxe současných církví - někdy může vznikat i napětí v Božím lidu. Tak potom v těchto souvislostech se nelze příliš podivovat, že si mnozí kladou otázku, jak se k této službě postavit.

| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 03. 2018 | 385 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Malý pohled do Evangelia podle Lukáše

Spolupracovník apoštola Pavla, jeden z prvních evangelistů v Evropě, vzdělaný muž, sepsal evangelium s jasnou motivací: "...sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován."

| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 02. 2018 | 337 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

W. Graham Scroggie - Poznej svoji Bibli, podruhé

Dovolím se zkráceně dotknout některých pohledů autora studie s tím, že si případní zájemci plné znění dohledají přímo v knize. V úvodu oddílu obecných epištol je zajímavě poukázáno na jistou specifickou různost autorů Nového Zákona. Apoštol Pavel se zabývá učením, ale i křesťanskou naukou, Jakub potom křesťanskou praxí, Petr křesťanskými zkouškami a Jan křesťanskými zkušenostmi. Pavel zdůrazňuje víru, Jakub vybízí ke skutkům, Petr k naději a Jan k lásce. Pavel předkládá křesťanské dogma (učení), Jan křesťanský mysticismus. Pavel představuje protestantismus, Petr katolicismus, Jakub hovoří hlasem církve minulosti, Jan potom hlasem církve budoucnosti. Petr je zakladatel, Pavel propagátor a stavitel, Jan potom dokonavatel.

| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 01. 2018 | 341 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

PF 2018

Kalendář pro rok 2018 připravený pro tisk na standardních tiskárnách, realizace tvorbou klasické fotky 15x21cm s následným ořezem ve fotosběrně je také možná (samozřejmě zachováváme poměr stran).

| Autor: administrator | Vydáno dne 23. 12. 2017 | 349 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Jedinému Bohu buď sláva, velebnost, vláda i moc

"Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem
a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy,
jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána,
buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen."

List Judův 24-25

| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 12. 2017 | 142 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Recenze

Každým dnem může přijít - Jiří Zmožek a Sergej Miháľ, podruhé

Zhruba po dvou měsících se vracím ke stejnému tématu. Nyní jsem již zhlédl více než 50 dílů tohoto seriálu bratří Jiřího a Sergeje. Mnohé je pro mě inspirativní a zajímavé. Stále jsem nenarazil na nic, u čeho bych se obával šíření. Jak se i řeka Božího lidu skládá z mnohých pramínků, tak jsou samozřejmě i tito bratři jedineční a neopakovatelní. Mě každopádně milí.

| Autor: administrator | Vydáno dne 14. 12. 2017 | 339 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
index | 8-14 | předchozí | následující | Celkem 86 článků

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server