O těchto stránkách

Autor: administrator <dakarin(at)centrum.net>, Téma: Notes, Vydáno dne: 06. 05. 2013

Několik slov o autoru, účelu, směrování a "ambicích" těchto stránek může být prospěšných. Za dobré považuji také přímo říci, co prezentací svých pohledů nesleduji.

Uvěřil jsem ve spásu Boží milostí v Ježíši Kristu v protestantském prostředí, pokřtěn ve 22 letech. Zhruba 10 let členem Apoštolské církve Znojmo, později neregistrován, ovšem bez nějakého zásadního posunu ve vnímání přístupu ke Slovu, vyznání, věcí víry a milosti. Shodou okolností odešel s požehnáním a vzkládáním rukou přímo biskupa církve v daném čase - ani můj postoj se během let nikterak významě nezměnil.

Začnu tím jednodušším - co není mým cílem:
1/ Stránky nejsou vhodným nástrojem pro vedení kohokoli - z podstaty věci na to nestačí už jenom tím, že není použitelná a dostatečná zpětná vazba. Na vedení, popř. vyučování jsou potřebné živé reálné skupinky či sbory s vedením, autoritou a zodpovědností.
2/ Nejsou prorockým hlasem v obecně chápaném smyslu. Název "Agabos" je použit, protože je krátký (pro název domény vhodné) a jednoduše odkazuje do Písma - ve smyslu připomínám to, co ctím. Pozn.: osobně jsem se setkal se zvláštní prorockou službou jen několikrát za život, jinak do jisté míry tvoří přirozenou součást života každé zdravé "dýchající" církve ;-) a přeneseně by měl být prorocký prvek součástí života každého věřícího.
3/ Sloužit sám sobě - pyšný i pokorný, bystrý i méně bystrý, tvrdý i přecitlivělý - každý potřebuje ztratit svůj život a nalézt nový život v Pánu, s tím se učíme bojovat všichni - úspěšně i méně úspěšně, kéž Boží milost mnohé postoje i činy přikryje...

Co tedy je cílem těchto stránek:
1/ Sdílet se a inspirovat, možná někoho povzbudit, možná někoho nalézt.
2/ Těžiště zdrojů, svědectví i života církve není věcí rozumu a rozumnosti, ovšem ani církev, ani jednotliví věřící nepohrdají "zdravým" rozumem (stejně tak i obyčejnou lidskostí, city apod.). V tomto smyslu jsem měl na srdci při zakládání webu otázku rovnováhy (doposud se ovšem tématu téměř nedotkl) a následně mě oslovuje téma respektování uchopitelné objektivní reality - velmi mě zaujalo, když jsem v nějaké studii nalezl pojem "Duch reality" při odkazu na Ducha Svatého.
3/ Prvním čtenářem mých článků je zpravidla moje drahá manželka, která mě pravidelně "vyčítá" příliš složitý a "hranatý" styl, kterému nikdo neporozumí. Styl se snažím změkčit, ale je vpravdě odrazem mé bytosti a jestli po léta povzbuzuji ostatní, aby se ze sebe nesnažili uměle udělat někoho jiného, beru to tak i pro sebe s nadějí, že se najde i adresát, který porozumí.
4/ Přibudou-li na webu příspěvky dalších autorů, je nutno úměrně "přepočítat" všechny předchozí informace ;-)