Barro Colorado Island - Centrum pralesní vědy

Autor: administrator <dakarin(at)centrum.net>, Téma: Notes, Vydáno dne: 06. 06. 2016

Dovolím si malé ohlédnutí do období letošního jara, kdy se ve Znojmě konala velmi zajímavá, metodicky čistě zpracovaná, přednáška Tomáše Vršky, doc., Dr., Ing.. Dozvěděl jsem se spoustu informací z historie Panamského průplavu i Mezinárodního Centra pro výzkum pralesů a lesů a o lesních porostech a jejich zkoumání obecně. Nicméně jako bleskem z čistého nebe se mi najednou ujasnil pohled na záležitosti "z oboru", jež mě zajímá ještě o nějaký ten řád více.

Zatímco druhová rozmanitost lesů mírného pásma je v řádu jednotek, řekněma od deseti do dvaceti druhů stromů, u tropického pralesa je toto číslo o celý řád výše. Ne o trochu víc, ale mnohonásobně více!!! Na tomto jednoduchém příměru jsem najednou pochopil fenomén, se kterým se posledních zhruba 25 let setkávám stále a opakovaně. Dozvuky a dosahy nových hnutí, pohledů učení, s tím spojené praxe a aktivity přícházeli nejčastěji z USA. Proč zrovna odtamtum, mají nějakou zvláštní potřebu šířit svoje prožitky nad ostatní? Je to jen o jejich komunikačních možnostech? Nyní skutečně nezkoumám přínos či čistotu nových hnutí, vanutí a učení, ani otázku nakolik navazují na apoštolské učení, či je snad pozměňují, ale hojnost aktivity a života (opravdu nyní ne kvalitu tohoto života). Bohatství země a světovost jazyka vidím jen jako pomocné atributy a zároveň vidím i skutečnost, že se "ozývají" i jiné regiony. Jak rozdílná prostředí jsou na tváři země co do předpokladů duchovního rozvoje a postupu!
My tak snadno pochopíme v souvislostech bohatost života dle základních podmínek a skutečně významně hůře spatřujeme naprosto identický jev v duchovním rozměru. Tedy tropický deštný prales je všude násobně, tedy významně, druhově rozmanitější než les mírnějších a chladnějších pásem. Rozdíl najdeme i ve velikosti a kvalitě stromů, ale tady již je třeba být opatrnější - i v méně příznivých podmínkách nám dorůstají kvalitní, použitelné a často odolné exempláře. A to už vůbec nehovoříme, že nám k srdci může přirůst kousek třeba i ekonomicky a prakticky neužitečného lesa ;-)

Jednoduše fenomém bohatosti života v přímé závislosti na podmínkách mi více než významně vystoupil k povšimnutí a zaujal mě v celkem jasném a názorném vyjádření do duchovní oblasti. Jedná se jednoduše o všude se opakující obecný projev a zákonitost.

Dalo by se dále hovořit o zajímavé práci vědců na stěžejní výzkumné stanici v Panamě, o zajímavostech z práce celosvětové sítě dalších stanic, o jejich strachu o těžko představitelných následcích možných pouze relativně malou změnou klimatu a srážkových hladin ... ale mě významně více trápí totožné jevy v jednotlivých regionech duchovního života a nevratných návaznostech do reality běhu světa... k tomu bych se rád vrátil v dalších poznámkách...