Jedinému Bohu buď sláva, velebnost, vláda i moc

Autor: administrator <dakarin(at)centrum.net>, Téma: Studie a citace, Vydáno dne: 17. 12. 2017

"Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem
a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy,
jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána,
buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen."

List Judův 24-25