Evangelia a Pavlovo Evangelium...

Autor: administrator <dakarin(at)centrum.net>, Téma: Notes, Vydáno dne: 30. 05. 2021

Před časem jsem byl konfrontován zcela neplánovaně s otázkou, zda, popř. nakolik, stále platí Evangelia i po ukřižování Pána Ježíše Krista. Míněno Matouš až Jan, neplatí už prakticky jen Pavlovo Evangelium(?). Takovou to otázkou jsem byl tedy trochu zaskočen, nečekal bych něco takového. Ovšem odpověděl jsem: "Jestli by to nakonec nemohlo dojít tak daleko, že Ten nejčištší a nejdokonalejší vzor (popsaný v evangeliích) by pro nás jakoby nebyl vhodný (?!?)."

a dále jsem přidal "Pán byl plný milosti a slitování i v době trvání Starého zákona, žil a jednal v předivné milosti a Starý zákon stále překonával a převyšoval, nebylo možné ho usvědčit ze hříchu -> Jeho život byl svědectvím Nové smlouvy v Duchu Božím." I dnes to vidím stejně - v jednom Duchu Pánovo působení na zemi a ve stejném Duchu poselství předané Pavlovi. Pavel navazuje a rozvíjí, učení nemá sám ze sebe, což jasně zdůrazňuje. Odmítnutí Pána Ježíše Židy (jako národem) něco změnilo, ovšem zde je potřeba duchovní vnímavost a i jistá opatrnost. Samotné logické konstrukty mohou skutečné sdělení Písem zcela míjet.

Na danou záležitost jsem si vzpomněl při sledování vyučování kazatele Roberta Breakera (více o něm popř. na thecloudchurch.org). Ve videu https://www.youtube.com/watch?v=6m_nR8Dwo0s s názvem "Going to The Gospels Instead of Paul's Gospel" vyjadřuje dle mě velice vyvážený pohled na tuto otázku - již v úvodu velmi přesně definuje možné hrozící extrémy. Vyučování je v angličtině, takže samozřejmě není takto dostupné přímo pro všechny, ovšem pro bratry ve službě může být určitě prospěšné. Mimo jiné hovoří právě i k otázce dispenzace, může být inspirativní a doplnit také znalosti o nový úhel pohledu (ve smyslu zpevnit a potvrdit).

Pán vám žehnej a v tomto čase s jistotou ještě naléhavěji Maranatha, Pane přijď