Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 35 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-35 |
Notes

Slovo ze zahrady

Chtěl bych s Vámi sdílet několik postřehů, které jsem letos přijal tak nějak velmi zlehounka a jakoby mimochodem na své zahradě. Jednotlivá drobná témata se pokusím rozdělit do odstavců. Kéž mohou být někomu povzbuzením a inspirací.

| Autor: administrator | Vydáno dne 13. 08. 2021 | 33 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Evangelia a Pavlovo Evangelium...

Před časem jsem byl konfrontován zcela neplánovaně s otázkou, zda, popř. nakolik, stále platí Evangelia i po ukřižování Pána Ježíše Krista. Míněno Matouš až Jan, neplatí už prakticky jen Pavlovo Evangelium(?). Takovou to otázkou jsem byl tedy trochu zaskočen, nečekal bych něco takového. Ovšem odpověděl jsem: "Jestli by to nakonec nemohlo dojít tak daleko, že Ten nejčištší a nejdokonalejší vzor (popsaný v evangeliích) by pro nás jakoby nebyl vhodný (?!?)."

| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 05. 2021 | 121 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Neobvyklá konference

Dnes bych se chtěl poohlédnout zpět na velmi zvláštní setkání Božího lidu v Ostravě, které před třemi lety, na přelomu dubna a května 2017, zorganizovala Církev živého Boha z Frýdku Místku. Hlavním pozvaným byl bratr Curry Blake, který je známý svojí službou uzdravováním ve jménu Pána Ježíše Krista - byla to jeho první konference u nás. Tato služba je v rámci církví přijímána různě, s nadějí, důvěrou i nedůvěrou - a to na praktické rovině, ale i na rovině správnosti učení. Tyto otázky nejsou jednoduché, nejsou černobílé, někde jen rozdíly v důrazech, přístupu či formě, jinde se s uzdravením Boží mocí již vůbec nepočítá.

| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 04. 2020 | 439 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Kniha Vytržení od Sergeje Miháľa

Knihu jsem si koupil a přečetl na podzim roku 2017. Učinil jsem tak na základě sledování videí Sergeje Miháľa s Jiřím Zmožkem, která se týkala právě druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Videa mi přišla zajímavá. Kniha mě byla povzbuzením a vedla mě do Bible. Vnímal jsem ji na prvním místě jako poselství naděje, ovšem zároveň mě vedla k opětovnému zamyšlení nad sebou samým. Život tady na zemi jakoby skutečně někdy ukolébával, pozornost na tento jev je jistě potřebná.

| Autor: administrator | Vydáno dne 15. 02. 2020 | 465 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Rozhodnutí Božího lidu

Dnes bych chtěl hovořit o dvou okamžicích na cestě Božího lidu. Zhruba před třemi a půl tisíci lety byl Izrael v Egyptě. Otročil a trpěl pod velkým útlakem. Došlo to tak daleko, že Egypt chtěl Izraele zahubit. A dolehl nářek Izraele k Živému Bohu. Bůh zachoval, pozvedl a připravil svého služebníka Mojžíše. Mojžíš před faraonem opakovaně žádal o svobodu svého lidu a Bůh bil deseti ranami Egypt za jeho pýchu a tvrdost.

| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 12. 2019 | 489 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Omluva za ne zcela šťastný obrat

21.3.2010 jsem vydal článek "Tajemství úspěšného skupinkového sboru". V posledním odstavci tohoto článku jsem použil nevhodný příměr, kterým jsem mohl některé bratry ponížit nebo pohoršit. Na logice argumentace ani dnes nijakou zásadní chybu nevidím, ovšem na použitém způsobu ano - nebyl vhodný a zbytečně přetažený. Ne vždy člověk použije své poznání v moudrosti a ku prospěchu. Tedy se omlouvám všem, které to mohlo zbytečně zabolet namísto toho, aby jim to bylo ku pomoci.

| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 09. 2019 | 440 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

O Boží milosti a známosti

V Matouši v 10,29-33 čteme zajímavá slova: "Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi." Nevím, zda si ve svém životě připadáte jako ten, na kterého má Bůh zaměřen svůj zrak a ví o každém jeho kroku. Nebo se spíše zdá, že ani zcela zjevné věci někdy nelze jasně pojmenovat. Zmatek a nejistota zprava, poctivý chaos zleva?

| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 03. 2019 | 570 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Curry Ray Blake - služebník z Texasu, podruhé

Služba Curryho Blakea není v našich krajích a současně u většiny našich denominací tak zcela běžná. Bratr jezdí po světě, modlí se za nemocné a také pořádá semináře v přesvědčení, že taková služba je přirozeně určena pro každého věřícího. Svým působením nezapadá do běžné praxe současných církví - někdy může vznikat i napětí v Božím lidu. Tak potom v těchto souvislostech se nelze příliš podivovat, že si mnozí kladou otázku, jak se k této službě postavit.

| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 03. 2018 | 774 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Curry Ray Blake - služebník z Texasu

Curry Blake se narodil v Texasu v rodině policisty. Jeho maminka byla silně věřící, patřila do letniční církve. Když ho omylem tatínek při couvání autem na příjezdové cestě vážně poranil na hlavě, bylo mu 17 měsíců. Dědeček ho okamžitě naložil do auta a odvezl do nemocnice, jeho maminka se tam při mnoha hodinové operaci modlila navzdory nepříznivým zprávám od lékařů. Přišili mu strženou kůži zpátky na hlavu včetně dalších zásahů. Operace se dle slov samotných lékařů vyvíjela neočekávaně dobře.

| Autor: administrator | Vydáno dne 24. 11. 2017 | 772 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Nádherná douglaska tisolistá

Douglaska se často přirovnává ke smrkům či jedlím, dokonce není neobvyklé označení jedle douglaska, nicméně patří do skupiny borovicových. K nám se dostala ze své domoviny na západním pobřeží Severní Ameriky. Má jemnější rysy než smrk a veselejší barvu, roste 3x rychleji, téměř se nedá zapálit a její dřevo vcelku dobře odolává vlhku. Je uváděna jako druhý nejvýše dorůstající strom světa (po sekvoji). Jednu douglasku jsem si před téměř dvaceti lety koupil a zasadil na svojí zahrádce.

| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 08. 2016 | 968 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Kompaktnost a propojenost stvoření

V Bibli nalézáme mnoho barvitých přirovnání, kde na jednoduchém příkladu snadněji pochopíme logiku složitějšího případu. Velmi častý je tento typ vyučování právě třeba v evangeliích. Tato možnost využití opakování různých vzorů v různě složitých situacích i jednotlivostech nám ukazuje na zvláštní jednotnost stvoření věcí pozemských, dokonce s přesahem k věcem nebeským. V našem civilizačním okruhu přijímáme stále ještě většinově jako samozřejmost.

| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 07. 2016 | 1005 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Barro Colorado Island - Centrum pralesní vědy

Dovolím si malé ohlédnutí do období letošního jara, kdy se ve Znojmě konala velmi zajímavá, metodicky čistě zpracovaná, přednáška Tomáše Vršky, doc., Dr., Ing.. Dozvěděl jsem se spoustu informací z historie Panamského průplavu i Mezinárodního Centra pro výzkum pralesů a lesů a o lesních porostech a jejich zkoumání obecně. Nicméně jako bleskem z čistého nebe se mi najednou ujasnil pohled na záležitosti "z oboru", jež mě zajímá ještě o nějaký ten řád více.

| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 06. 2016 | 1083 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

John Wesley a jeho "svatý klub"

Jonh Wesley žil v letech 1703 až 1791, narozen v Anglii, kde také působil jako jeden z vůdců metodistického probuzení v 18. století. Pocházel z rodu, kde jeho předci měli "puritánské sklony". Jeho otec Samuel, povoláním farář, byl muž zásadový, v jednání prudký, ovšem vždy odvážný. Samuelova otce i děda vyhnali z jejich far pro puritánské sklony, jemu samotnému pobíjeli pro jeho slova dobytek, zapálili úrodu a dům a zatoužili "vytlouci mu z těla duši". Jeho reakce, zaznamenaná v listu z roku 1705 arcibiskupovi z Yorku, je vcelku vypovídající: "... byl bych zbabělec, kdybych opustil své místo jenom proto, že nepřítel na mě tvrdě dotírá. Dosud mě jenom zranili, věřím, že mě nemohou zabít ..."

| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 07. 2014 | 1387 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

O těchto stránkách

Několik slov o autoru, účelu, směrování a "ambicích" těchto stránek může být prospěšných. Za dobré považuji také přímo říci, co prezentací svých pohledů nesleduji.

| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 05. 2013 | 2522 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Mudrci od východu

Matouš 2,1-2: "Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 'Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.' " Tuto skupinu vzdělaných mužů přivedlo jejich poznání do srdce Izraele, poklonit se budoucímu králi. Dítě nachází a po pokynu přijatém ve snu opouští místo "jinou" cestou, aniž by králi s časnou mocí prozradili místo výskytu Ježíše.

| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 01. 2013 | 1422 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-35 |

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server