Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 29 nalezených)

| 0-15 | 15-29 |
Notes

O Boží milosti a známosti

V Matouši v 10,29-33 čteme zajímavá slova: "Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi." Nevím, zda si ve svém životě připadáte jako ten, na kterého má Bůh zaměřen svůj zrak a ví o každém jeho kroku. Nebo se spíše zdá, že ani zcela zjevné věci někdy nelze jasně pojmenovat. Zmatek a nejistota zprava, poctivý chaos zleva?

| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 03. 2019 | 52 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Curry Ray Blake - služebník z Texasu, podruhé

Služba Curryho Blakea není v našich krajích a současně u většiny našich denominací tak zcela běžná. Bratr jezdí po světě, modlí se za nemocné a také pořádá semináře v přesvědčení, že taková služba je přirozeně určena pro každého věřícího. Svým působením nezapadá do běžné praxe současných církví - někdy může vznikat i napětí v Božím lidu. Tak potom v těchto souvislostech se nelze příliš podivovat, že si mnozí kladou otázku, jak se k této službě postavit.

| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 03. 2018 | 281 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Curry Ray Blake - služebník z Texasu

Curry Blake se narodil v Texasu v rodině policisty. Jeho maminka byla silně věřící, patřila do letniční církve. Když ho omylem tatínek při couvání autem na příjezdové cestě vážně poranil na hlavě, bylo mu 17 měsíců. Dědeček ho okamžitě naložil do auta a odvezl do nemocnice, jeho maminka se tam při mnoha hodinové operaci modlila navzdory nepříznivým zprávám od lékařů. Přišili mu strženou kůži zpátky na hlavu včetně dalších zásahů. Operace se dle slov samotných lékařů vyvíjela neočekávaně dobře.

| Autor: administrator | Vydáno dne 24. 11. 2017 | 304 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Nádherná douglaska tisolistá

Douglaska se často přirovnává ke smrkům či jedlím, dokonce není neobvyklé označení jedle douglaska, nicméně patří do skupiny borovicových. K nám se dostala ze své domoviny na západním pobřeží Severní Ameriky. Má jemnější rysy než smrk a veselejší barvu, roste 3x rychleji, téměř se nedá zapálit a její dřevo vcelku dobře odolává vlhku. Je uváděna jako druhý nejvýše dorůstající strom světa (po sekvoji). Jednu douglasku jsem si před téměř dvaceti lety koupil a zasadil na svojí zahrádce.

| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 08. 2016 | 482 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Kompaktnost a propojenost stvoření

V Bibli nalézáme mnoho barvitých přirovnání, kde na jednoduchém příkladu snadněji pochopíme logiku složitějšího případu. Velmi častý je tento typ vyučování právě třeba v evangeliích. Tato možnost využití opakování různých vzorů v různě složitých situacích i jednotlivostech nám ukazuje na zvláštní jednotnost stvoření věcí pozemských, dokonce s přesahem k věcem nebeským. V našem civilizačním okruhu přijímáme stále ještě většinově jako samozřejmost.

| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 07. 2016 | 561 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Barro Colorado Island - Centrum pralesní vědy

Dovolím si malé ohlédnutí do období letošního jara, kdy se ve Znojmě konala velmi zajímavá, metodicky čistě zpracovaná, přednáška Tomáše Vršky, doc., Dr., Ing.. Dozvěděl jsem se spoustu informací z historie Panamského průplavu i Mezinárodního Centra pro výzkum pralesů a lesů a o lesních porostech a jejich zkoumání obecně. Nicméně jako bleskem z čistého nebe se mi najednou ujasnil pohled na záležitosti "z oboru", jež mě zajímá ještě o nějaký ten řád více.

| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 06. 2016 | 652 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

John Wesley a jeho "svatý klub"

Jonh Wesley žil v letech 1703 až 1791, narozen v Anglii, kde také působil jako jeden z vůdců metodistického probuzení v 18. století. Pocházel z rodu, kde jeho předci měli "puritánské sklony". Jeho otec Samuel, povoláním farář, byl muž zásadový, v jednání prudký, ovšem vždy odvážný. Samuelova otce i děda vyhnali z jejich far pro puritánské sklony, jemu samotnému pobíjeli pro jeho slova dobytek, zapálili úrodu a dům a zatoužili "vytlouci mu z těla duši". Jeho reakce, zaznamenaná v listu z roku 1705 arcibiskupovi z Yorku, je vcelku vypovídající: "... byl bych zbabělec, kdybych opustil své místo jenom proto, že nepřítel na mě tvrdě dotírá. Dosud mě jenom zranili, věřím, že mě nemohou zabít ..."

| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 07. 2014 | 897 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

O těchto stránkách

Několik slov o autoru, účelu, směrování a "ambicích" těchto stránek může být prospěšných. Za dobré považuji také přímo říci, co prezentací svých pohledů nesleduji.

| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 05. 2013 | 1618 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Mudrci od východu

Matouš 2,1-2: "Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 'Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.' " Tuto skupinu vzdělaných mužů přivedlo jejich poznání do srdce Izraele, poklonit se budoucímu králi. Dítě nachází a po pokynu přijatém ve snu opouští místo "jinou" cestou, aniž by králi s časnou mocí prozradili místo výskytu Ježíše.

| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 01. 2013 | 978 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Teorie "Království nyní"

V první polovině 90tých let minulého století jsem byl v rámci duchovního proudu přicházejícího ze "Západu" konfrontován s různým novým (nebo jen znovu objeveným) učením. Některá učení byla známá i pod "pracovním" pojmenováním - třeba právě "Království nyní", "Stánek Davidův" či "Pozitivní vyznávání". Pokud jemně pomineme ztráty při přenosu z místa původu a také jisté náchylnosti rychle uchopovat nová učení jistými lidmi (mám na mysli některé hledající, ale méně stálé), stále vždy ještě zbývá nepředpojaté posouzení ve světle Písma.

| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 08. 2012 | 997 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Hluboká stoletá orba - moudrost našich předků

Dle pamětníků prováděli naši předkové jednou za sto let velmi hlubokou orbu polí. Tento způsob byl součástí péče, kterou postupně zvětšovali vrstvu ornice - řekněme cca 10cm za sto let. Tak mohlo být v první polovině 19 stol. shledáno v úrodných nížinách i přes 1 metr vrstvy úrodné půdy. Masívní nástup používání agrochemie původní systém nahradil. Pro náš záměr neuvažujme oblasti, kde pod několika desítkami cm začíná zvětralá skála nebo naopak různá místa pravidelně zanášená naplaveninou. Každopádně nám naši předkové zanechali svého času užitečné dědictví k životu...

| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 06. 2012 | 1140 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Zlato, perly a drahé kamení

Bible často využívá k popisu skutečnosti symboly. Pomocí nich lze jednoduše vystihnout a pochopit podstatu předávaného sdělení. Symboly umožňují znázornit i věci duchovní, které jsou jinak jen těžko uchopitelné.

| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 10. 2011 | 1236 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Eliáš - věrný svědek

Příběhy proroka Eliáše jsou známé a oblíbené. Najdeme tam projevy nadpřirozené Boží moci jednající k nápravě v Božím lidu. V této době upadal Izrael hluboko do modlářství, nečistí bohové již prostoupili celý národ, dostali se mezi elity království. Věrné Hospodinovi vraždili, Eliáš se jednu chvíli dokonce domníval, že zůstal ve službě pravému Bohu zcela sám.

| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 09. 2011 | 1184 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Odstranění závoje, prohloubení změny vnímání hodnot

Po obrácení se a přijetí Boha věřící člověk dostává přesně dle zaslíbení Bible závdavek Ducha Božího - vnímá a vidí věci, které předtím neviděl a mnohé věci najednou nahlíží jinak (v jiném duchu ;-) "Přestože se střetáváme s vnějším prostředím, které působí naší duši trápení, cítíme pokaždé radost a útěchu hluboko v nitru, tam, kde je Duch Svatý a život Boha. Je tomu tak proto, že Duch Svatý v našem duchu nám dává útěchu a zaopatření." Je-li duch člověka obživen (obnoven), je na řadě duše člověka.

| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 08. 2011 | 1257 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Závěrečný pohled do listu Římanům

V předchozích dotecích listu Římanům jsme si uvědomili, že dobrá vůle a pevný morální základ sice ukazují dobrým směrem, nicméně zcela principielně selhávají ve snaze přiblížit se k Bohu a zakoušet plný Boží pokoj. Právě naše selhávání pomáhá proorávat naše srdce, zeslabovat pýchu a ... v jemném tušení přijímat první pohlazení milosti.

| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 07. 2011 | 1634 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-29 |

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server