Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 22 nalezených)

| 0-15 | 15-22 |
Studie a citace

Židovská svatba - Marie Frydrychová

Sestra Marie absolvovala v roce 2002 seminář mesiánského žida o tom, jak vypadala svatba za doby našeho pána Ježíše Krista. Celé video je snadno dostupné na YouTube, k vyhledání stačí použít nadpis tohoto článku. Některé body zmíněné v povídání sestry Frydrychové mě natolik zaujaly, že se s nimi chci v krátkosti sdílet. Život národa Izrael je naplněn prorockým rozměrem vícero způsoby, dokonce i zvyklosti týkající se svadby ukazovaly daleko mimo jen běžnou praxi daného času.

| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 03. 2019 | 155 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Malý pohled do Evangelia podle Lukáše

Spolupracovník apoštola Pavla, jeden z prvních evangelistů v Evropě, vzdělaný muž, sepsal evangelium s jasnou motivací: "...sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován."

| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 02. 2018 | 337 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

W. Graham Scroggie - Poznej svoji Bibli, podruhé

Dovolím se zkráceně dotknout některých pohledů autora studie s tím, že si případní zájemci plné znění dohledají přímo v knize. V úvodu oddílu obecných epištol je zajímavě poukázáno na jistou specifickou různost autorů Nového Zákona. Apoštol Pavel se zabývá učením, ale i křesťanskou naukou, Jakub potom křesťanskou praxí, Petr křesťanskými zkouškami a Jan křesťanskými zkušenostmi. Pavel zdůrazňuje víru, Jakub vybízí ke skutkům, Petr k naději a Jan k lásce. Pavel předkládá křesťanské dogma (učení), Jan křesťanský mysticismus. Pavel představuje protestantismus, Petr katolicismus, Jakub hovoří hlasem církve minulosti, Jan potom hlasem církve budoucnosti. Petr je zakladatel, Pavel propagátor a stavitel, Jan potom dokonavatel.

| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 01. 2018 | 341 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Jedinému Bohu buď sláva, velebnost, vláda i moc

"Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem
a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy,
jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána,
buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen."

List Judův 24-25

| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 12. 2017 | 142 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Za všechno své jmění získej rozumnost

"Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.
Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit.
Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost."

Přísloví 4,5-7

| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 11. 2017 | 153 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní

"Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní,
Hospodin své věrné opatruje,
odplácí však plnou měrou
těm, kteří si vedou zpupně.
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce,
všichni, kdo čekáte na Hospodina!"

Žalm 31,24-25

| Autor: administrator | Vydáno dne 24. 10. 2017 | 156 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Užívej s radostí všeho dobrého

"Užívej s radostí všeho dobrého,
co svět nabízí, ale mysli na to,
že nic z toho nepotrvá věčně,
a nezabydluj se ve světě,
který dnes je a zítra být nemusí."

1.Korintským 7,31

| Autor: administrator | Vydáno dne 27. 09. 2017 | 157 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Úvahy nad žalmy (3. a 4. kniha žalmů) - Dan Drápal

Už samotné pročítání žalmů je povzbuzují a občerstvující, komentáře Dana Drápala jsou inspirující a obohacující. Téměř před třemi tisícovkami let sepsané žalmy neztratily vůbec nic ze své aktuálnosti pro Izrael, ale v jistém rozměru ani pro Boží lid Nové smlouvy. Dan nám dává k dispozici i mnoho informací, které posbíral za období své služby.

| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 04. 2017 | 454 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě

Zajímavé slovo bratra probošta Piťhy pronesené na konferenci Mene Tekel 2015 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě v rámci ekumenické bohoslužby. Projev vnímám jako dnes velmi málo slýchaný apel na zdravý rozum a, v kontextu dnešní doby, také jako projev občanské svobody způsobem, jež se podařilo v naší společnosti vytlačit na okraj ke škodě všech.

| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 08. 2015 | 1046 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Dan Drápal - Hledání církve

Určitě nejen já jsem překvapen, když "svoje" myšlenky najdu "v cizím" textu. Mám na mysli myšlenky, které jsem ani nikde nerozvíjel a nepublikoval, abych nebyl špatně pochopen ;-) Většinou jsem shodou překvapen mile. Texty Dana jsem objevil neplánovaně díky jeho knize "Žalmy", jež ve mě ve složitějším čase silně rezonovala a později mě vedla k dohledání jeho další publikační činnosti. Nakolik jsem schopen posoudit, domnívám se, že mnoho pohledů má Dan Drápal zralejších a dotaženějších než já, a i proto není od věci se nad nimi občas pozastavit. Mé komentáře jsou nezávislé na autorovi, dokonce s nimi vždy nemusí souhlasit - což je dobré zdůraznit - takže pokud Vám některé extrapolace přijdou třeba nevhodně přetažené, netrapte tím Dana, anobrž mě.

| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 02. 2014 | 997 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Úvahy nad žalmy (2.kniha žalmů) - Dan Drápal, potřetí

Žalmy jsou zabarveny do vícero odstínů - od majestátně oslavných až po stylizaci volání souženého v tísni. Až by se mi chtělo říci - tak jako i život sám ve své bohatosti. I církev je z principu setkávání vítězné povznesenosti Božího Ducha s lidskou slabostí a selháváním - stejnopestré jako i ty Žalmy. A my společně nahlédněme do Žalmu č. 60.

| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 02. 2013 | 1141 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Úvahy nad žalmy (2.kniha žalmů) - Dan Drápal, podruhé

Autoři Žalmů celkem otevřeně vylévají své srdce a dávají nahlédnout do světa svých pocitů. 51. žalm popisuje situaci v době, kdy prorok Nátan přišel ke králi Davidovi potom, co král vešel k Bat-šebě. Uvažujeme-li o tom, že v některých královstvích na tváři země, mohla vládnout vysoká míra spravedlnosti a smysluplnosti, jedním z horkých kandidátů je právě Izrael za krále Davida. Odvážný, citlivý a pokorný David pro obyčejnou lidskou slabost selhává a dopouští se zcela zjevného hříchu a na čas opouští "výšiny" svého života.

| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 01. 2013 | 1186 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Úvahy nad žalmy (2.kniha žalmů) - Dan Drápal

Zakladatel a senior Křesťanského společenství Praha (název se s časem mění) opět podává zajímavé postřehy a pohledy na aktuální život na základě tisíce let starých textů. Mnohé věci se hekticky mění, zvláště v posledních desetiletích, některé stránky lidského bytí jsou totožné po tisíce let. Dovolím si zlehounka se dotknout několika myšlenek z úvah nad druhou knihou žalmů.

| Autor: administrator | Vydáno dne 14. 01. 2013 | 1040 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

WF UNITED 2011 - Toto je můj Král

Milé vyznání víry obohacené o zajímavé moderní grafické ztvárnění. Vyznání je pravdivé, je naléhavé a emotivní, je silné se stupňující tendencí, je také profesionálně vyhotovené. Zajímavá upoutávka na Worship Festival UNITED 2011, zároveň ovšem vcelku věrné vyjádření rodícího se proudu křesťanských služebníků toužících oslovit mladou generaci srozumitelnými prostředky při zachování vysokého standardu Bible. Zajímavé, inspirativní a milé...

| Autor: administrator | Vydáno dne 08. 04. 2012 | 1767 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Studie a citace

Úvahy nad žalmy - Dan Drápal, potřetí

"A přece některé z nejúžasnějších věcí, které jsem v životě četl, napsali katolíci. V poslední době je to především pozoruhodný člověk Henri Nouwen. Ze starších autorů třeba Gilbert Keith Chesterton. Zdá se mi, že málokdo zná Krista tak dobře jako Henri Nouwen. A vida, je to přitom katolík." Já zase po přečtení knihy Uchvácen Kristem od Brennana Manninga spontánně poznamenal: 'Ten člověk musí znát Pána...'.

| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 11. 2011 | 1347 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-22 |

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server