Notes

Rozum a víra se nevylučují

V listopadu jsme byli s manželkou účastni velmi zajímavé přednášky RNDr. Dalibora Krupy, Csc. ze Slovenské akademie věd s názvem "Věda a víra". Přednášku pořádalo sdružení křesťanů JONA Znojmo (www.jonaznojmo.cz). Pohled bratra Krupy byl pro dané téma velmi přínosný a já se zde pokusím alespoň některé myšlenky připomenout.

Všichni jsme svědky fenomému naší doby - překotnému rozvoji poznání a technologickému pokroku. Dnes není sporu o tom, že v tomto směru zbytku světa na čas utekla právě Západní civilizace. Jedná se o pouhou náhodu nebo je možné vysledovat a pojmenovat příznivé okolnosti tohoto jevu? Vysoký stav znalostí je totiž doložen téměř u každé historicky známé civilizace - Suméry a Egypťany počínaje a Řeky konče - a výše popsaný rozvoj se nikde nezrodil za celá tisíciletí. Co nového přinesla evropská civilizace postavená (jistě více než jiné kultury) na křesťanských základech? Jedná se o "vědeckou metodu". Vědecká metoda de facto znamená, že svoje poznání a předpoklady neustále konfrontujeme se skutečností, tato konfrontace (experimenty) je měřítkem pravdivosti a zároveň motorem, který posouvá celý proces stále kupředu. Představy starých civilizaci o světě a jejich filozofie (jejich schopnosti byly dobré), jim bránily v objevení vědecké metody zkoumání reality. Jedni se báli zloby bohů, jiní vzhlíželi k ideálnímu světu bez uchopitelného vztahu k realitě a další neviděli žádnou potřebu objevovat.

Moje vsuvka: Tento jev lze ovšem z úspěchem přirovnat k životu obrácených křesťanů. Mnohým lidem se otevře cesta k poznání Boha, uvěří, přijmou milost i křest a objeví pro ně dosud nepoznaný zcela nový krásný 'svět'. V mnoha případech, však vnitřní postoje a hodnoty buďto brání cestě vpřed nebo ji nepovažují za důležitou, a tak nijak nerostou ve víře a svým způsobem stojí stále na místě. Postihl je podobný jev jako výše zmíněné civilizace, i zde je nepříznivá situace k rozvoji v poznávání živého Boha... Z pohledu naděje, tedy z druhé strany, vidíme, že používáním víry nastane její rozvoj - Písmo zde hovoří o malém hořčičném zrnku a velkém stromu ;-)

Ještě jistě stojí za zmínku naše poznání, že ačkoli je náš Pán absolutní vládce, jen zcela vyjímečně překračuje zákonitosti vesmíru, které dal... Na první pohled téměř nepodstatné zjištění v sobě ukrývá velké tajemství - které jednak odlišuje křesťanství od ostatních náboženství, jednak nás vede k poznání, že můžeme mnohému porozumět (nejsme např. v rukou nálad bohů na Olympu), že věci mají hlubší smysl a řád a dokonce Ty i já tady nejsme náhodou či omylem nebo k ničemu (zde samozřejmě principielně končí se svými možnostmi odosobněný materialismus). I mocný panovník nebo třeba biskup se může upokořit pod zákony a pravidla, které sám vydává (nebo taky ne).

Setkali jste se s názorem, že 'Víra jde proti rozumu, neboť je slepá.'? Jedná se o zažitou zakořeněnou představu, která je ovšem nepravdivá. Bratr Krupa je živým milým svědectvím, že i úspěšný vědecký pracovním může být věřícím člověkem a není zdaleka sám. Rozum a víra vůbec nemusí stát v protikladu, neboť rozum má vymezenou jinou oblast 'na starosti' a víra zase jinou - obě oblasti se zčásti překrývají. Víra se staví proti PÝŠE rozumu, který by nejraději obsáhl vše. Zdravá křesťanská víra nenabádá ke ztrátě rozumu a bláznění všeho druhu, ale k pokornému smýšlení a upnutí se k naději v Pánu, což je bláznovství pro moudrost světa. Křesťanskou víru lze chápat jako důvěru k Bohu, dokonce víra v Boha může otevřít i odvahu ještě zkusit důvěřovat lidem (i po prožitém zklamání).

Je dobré vědět, že i vědecké systémy zkoumání stojí na předpokladech, které je nutné přijmout vírou a následně odvozujeme a dedukujeme a vytváříme vzorce a ověřujeme atd. atd. Těmto vírou přijatým předpokladům říkáme hezky rozumně 'axiomy' :-)

Ještě je dobré pro úplnost říci, že víra a pověra jsou hodně vzdálení příbuzní. Pověra je vpodstatě víra v klam a nezaslouží si dlouhých komentářů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 06. 2009 | 1770 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server