Recenze

Co věřící nejvíc potřebuje - John Osteen

© 1984 John Osteen Publications - USA, 1990 vydal Sbor jednoty bratrské v Liberci.
"Evangelium, které nezjevuje Boží spravedlnost, nemá žádnou moc."   John Osteen sloužil jako evangelista a pastor ve sboru Jižní baptistické církve v USA. Jako jeden z mnoha služebníků toužil po mocné a živé církvi a svojí službou se k tomu snažil co nejvíce přispět.

2Kor.5:21 - "Vždyť Toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedlností." Autor knihy vnímá významnou potřebu změny smýšlení křesťanů od vědomí hříchu k vědomí spravedlnosti, aby se učili směle přistupovat k trůnu milosti, ale také podobně směle vzdorovali nečistým silám. Jeho službu i učení je třeba chápat v souvislosti s aktuální potřebou, kterou citlivě vnímal ve své době v životě církve.

V knize mě zaujal jeden skutečný příběh nad ostatní - příběh Asomona: Asomono přišel hledat práci do misijního tábora v Basari v zapomenutém koutě Afriky. Pracoval pilně jako zedník obtěžkán fetiši na krku i kolem pasu a také na kotníku. Jako zedník nestál za nic, ale uvěřil v Boha a dal svoje srdce Kristu. Spálil fetiše a začal žít v místním sboru. Nebyl schopen se učit základy čtení a psaní, ale přemluvil místního pastora, aby ho poslal do biblické školy. Přemluvil ho až na popáté s tvrzením, že Bůh chce, aby na tu biblickou školu šel. Když ho za tři týdny ze školy pro naprostou neschopnost vyloučili, dlouho se Asomonovi po tváři koulely slzy... ale pořád ještě vyznával: "Bůh už mi nějak pomůže". Po návratu se dlouho modlil a potom poprosil, jestli by nemohl začít službu v jedné vesnici (Kulunga). S myšlenkou "...co už se dá pokazit..." pastor svolil. Na pravidelních setkáních kazatelů v mateřském sboru vždy vyznával "Bůh nám dá práci v Kulunga", ale na dotaz, kolik jich bylo v neděli ve shromáždění byla odpověď pokaždé: "čtyři, já, moje žena a mé dvě malé dcerky - ale Bůh nám pomůže, kazateli". Ale cesty Boží nejsou jako cesty lidské. Při jedné cestě na místní tržiště dostal Asomono nápad pomodlit se za místního nahého blázna s vousama plnýma kravského hnoje. Když na něj položil ruce, sestoupila na Asomona Boží moc a při hlasité modlitbě zlomil svázanost nešťastného muže. Ten muž byl otrávený dědic království Basari. Muži se vrátila normální mysl, pohrdnul dědictvím pro něco lepšího - zatoužil "být kazatelem evangelia jako Asomono".

Ten příběh není žádný návod na zaručený úspěch, je svědectvím o Božím slitování a přijetí. Bůh viděl poníženého, ale věrného Asomona, jak se každý týden ukazuje v neděli před Jeho tváří i s celou rodinou, tak se ke svému služebníkovi přiznal. Jestli jseš jako Asomono, určitě nelze vyloučit možnost, že se Pán na tobě oslaví...

| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 01. 2010 | 1594 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server