Chvály a uctívaní

El Shaddai - Michael Card and John Thompson

El Shaddai, El Shaddai,
Všemohoucí Bože, Všemohoucí Bože,
El-Elyon na Adonia,
Nejvyšší Bože a Pane,

Age to age You're still the same,
Od věků až na věky jsi stále stejný,
By the power of the name.
Mocí Svého jména.
El Shaddai, El Shaddai,
Všemohoucí Bože, Všemohoucí Bože,
Erkamka na Adonai,
Milovaný Bože,
We will praise and lift You high,
Budeme Tě chválit a vyvyšovat,
El Shaddai.
Všemohoucí Bože.

Through your love and through the ram,
Skrze svojí lásku a skrze beránka,
You saved the son of Abraham;
Jsi zachránil syna Abrahámova;
Through the power of your hand,
Mocí svých rukou,
Turned the sea into dry land.
Jsi změnil moře v suchou zem,
To the outcast on her knees,
Opuštěného v jejím klíně,
You were the God who really sees,
Jsi Bohem skutečné vidícím,
And by Your might,
Svojí mocí,
You set Your children free.
Jsi učinil své děti svobodné.

El Shaddai, El Shaddai,
Všemohoucí Bože, Všemohoucí Bože,
El-Elyon na Adonia,
Nejvyšší Bože a Pane,
Age to age You're still the same,
Od věků až na věky jsi stále stejný,
By the power of the name.
Mocí Svého jména.
El Shaddai, El Shaddai,
Všemohoucí Bože, Všemohoucí Bože,
Erkamka na Adonai,
Milovaný Bože,
We will praise and lift You high,
Budeme Tě chválit a vyvyšovat,
El Shaddai.
Všemohoucí Bože.

Through the years You've made it clear,
Během let jsi jasně zjevil,
That the time of Christ was near,
Že Kristův čas je blízko,
Though the people couldn't see
Ačkoli lidé nemohli uvidět,
What Messiah ought to be.
Jaký by měl Mesiáš být,
Though Your Word contained the plan,
I přesto Tvoje Slovo obsahovalo plán,
They just could not understand
Oni nemohli porozumět,
Your most awesome work was done
Tvůj dokonalý čin byl vykonán,
Through the frailty of Your Son.


El Shaddai, El Shaddai,
Všemohoucí Bože, Všemohoucí Bože,
El-Elyon na Adonia,
Nejvyšší Bože a Pane,
Age to age You're still the same,
Od věků až na věky jsi stále stejný,
By the power of the name.
Mocí Svého jména.
El Shaddai, El Shaddai,
Všemohoucí Bože, Všemohoucí Bože,
Erkamka na Adonai,
Milovaný Bože,
We will praise and lift You high,
Budeme Tě chválit a vyvyšovat,
El Shaddai.
Všemohoucí Bože.

El Shaddai, El Shaddai,
Všemohoucí Bože, Všemohoucí Bože,
El-Elyon na Adonia,
Nejvyšší Bože a Pane,
Age to age You're still the same,
Od věků až na věky jsi stále stejný,
By the power of the name.
Mocí Svého jména.
El Shaddai, El Shaddai,
Všemohoucí Bože, Všemohoucí Bože,
Erkamka na Adonai,
Milovaný Bože,
We will praise and lift You high,
Budeme Tě chválit a vyvyšovat,
El Shaddai.
Všemohoucí Bože.


El Shaddai - Amy Grant

El Shaddai - Danny Berrios

El Shaddai - Michael Card

El Shaddai - Benny Hinn


| Autor: administrator | Vydáno dne 24. 07. 2011 | 1909 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server