Zajímavosti

Význam použití čísel v Bibli

V kulturní oblasti Blízkého východu bylo a je běžné používat skrytého významu čísel, symbolů a znamení. Jistá orientace a znalost použití čísel v Bibli může být pomocí k lepšímu pochopení jejího obsahu, nicméně bránil bych se přemíře důrazu na tuto znalost a ještě více bych se obával přetažených extrapolací - proto zařazuji (na znamení ;-) do sekce zajímavosti.

K dispozici je řada studií na dané téma, některé důkladné a rozsáhlé. Já se spokojím s malým náčrtem, který může někdo přijmout jako pozvánku k dalšímu studiu :-) Považuji za dobré podotknout, že Izrael nechápal čísla jako "posvátná", jak bylo třeba zvykem v Babylónii - takový posun vnímání by neměl daleko k modlářství.

č.1 - Jediný Bůh

č.2 - Spojení, svazek - manželství, učedníci jmenováni po dvou a posílání ve dvojicích, dvě přirozenosti Ježíše, v rámci svazku ovšem možno jako další rovinu uvažovat i spojení protikladů

č.3 Božství nebo i "božské číslo" - Boží Trojice, Trojice člověka (duch, duše a tělo), Bůh volá třikrát Samuela, tři pokušení, trojí předpověď utrpení, trojí Petrovo zapření

č.4 Svět - roční období, světové strany, čtyři živly (oheň, voda, země, vzduch), čtyři evangelia

č.5 Moc - pět tisíc nasyceno, pět Davidových kamínků, pět hřiven u Mt.25,15

č.6 Člověk - nedokonalost, stvořen šestého dne, šest dní určeno pro práci

č.7 Dokonalá plnost - sedmý den stvoření (Božské číslo plus č. světa), opakování č. ve Zjevení (sedm církví, pečetí, andělů, pohrom), sedm darů Ducha, sedm skutků milosrdenství - toto číslo někdy označováno jako číslo milosti - léto milosti, propouštění otroků

č.8 Nové počátky, nový řád - počátek nového týdne, nové nebe, nová země, nové stvoření, osm lidí bylo zachováno při potopě

č.10 Úplnost (na světě) - č. člověka plus č. světa, počet generací od Adama po Noeho, deset ran zasáhlo Egypt, deset přikázání (Desatero)

č.12 Věčná dokonalost - dvanáct kmenů Izraele, dvanáct apoštolů, dvanáct malých proroků, dvanáct volů podpíralo měděné moře v chrámu, dvanáct košů zbylo po nasycení u Mk 6,43, dvanáct bran nového Jeruzaléma

č.40 Plnost času - čtyřicet let potopy, vláda králů Saula, Davida i Šalamouna, putování na poušti, čas pokání pro Ninive (40 dní), Izák se oženil, věk Káleba při průzkumu zaslíbené země, zkoušky Ježíše na poušti, "...po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím" Sk.1,3

... a dále nacházíme násobky uvedených čísel, nezřídka ve smyslu zesílení původního významu - sedm krát sedm (popř. sedm týdnů let), stodvacet, tisíc, sedmtisíc či třeba 144 tisíc ...

Symbolika čísel je pouze jedním z mnoha rozměrů Písma, a tak je třeba ji vnímat ve vyváženosti s ostatními rozměry.

| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 10. 2012 | 1714 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server