Notes

Mudrci od východu

Matouš 2,1-2: "Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 'Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.' " Tuto skupinu vzdělaných mužů přivedlo jejich poznání do srdce Izraele, poklonit se budoucímu králi. Dítě nachází a po pokynu přijatém ve snu opouští místo "jinou" cestou, aniž by králi s časnou mocí prozradili místo výskytu Ježíše.

Při čtení Bible se velmi často setkáváme s obraty, kdy k někomu promluvil Bůh slyšitelným hlasem či ve snu, se zjevením andělů s konkrétní zprávou - v dnešní racionální (či, chcete-li, racionálně se tvářící) době to vše zní až pohádkově nebo bájně. Skupinu vzdělaných mužů přivedlo poklonit se králi ovšem právě jejich poznání! Nechci tím říct, že dávnověké filozofické (ve smyslu všeobjímající) studium je to nejlepší k poznání podstatných věcí pro život jednotlivce či království, ale že Bůh může oslovit prosté i vzdělané. Jak říkával jeden můj přítel: "Evangelium musí být tak jednoduché, aby mu porozuměla obyčejná selka..." a já dodávám "byť Boží moudrost je z principu neměřitelná s moudrostí tohoto věku". A tak není divu, že Bůh mohl promluvit ke vzdělaným i skrze hvězdy - stejně je dnes pro některé astronomy překvapující zjištění, že vesmír se rozpíná přesně tou rychlostí, která umožňuje život, jak jej známe, podobně nastavení jiných parametrů vesmíru neochvějně vybírá jedinou možnou variantu z mnoha teoreticky představitelných, jenž je pro život - pro jedny zřetelné svědectví, pro druhé pouhá zvláštní náhoda (pro zájemce studie a myšlenky RNDr. Jiřího Grygara, CSc.)

Jsem si vědom, že obecné poznání ve smyslu kritického myšlení je pouze jeden nástroj zkoumání reality a sám o sobě může některé přivést k pokoře a jiné k pýše a není tedy záhodno jej a jeho roli přeceňovat, dovolím si přesto jeden příklad ze života. Znal jsem jednoho mladého hráče šachu, který se čas od času, když narazil na neúměrně sebevědomého protivníka, bavil tím, že mu po několika tazích nechal vybrat pole, kde má dostat mat. A protože měl oproti soupeři výhodu některých podstatných obecných znalostí dané hry, na omezeném prostoru bitevního pole vcelku bez námahy splnil svůj slib se železnou pravidelností. Povznesme se na chvíli nad otázku, zda to bylo přiměřené, zralé či vznešené, a zastavme se nad neskrývaným údivem mladíků, jak je to možné, vždyť je to tak složité, tak neuchopitelné... A tak stejně i my narážíme na nás převyšující záležitosti - pokud i vznešeností, potom je zcela na místě a racionální se i sklonit či poklonit :-) a na spoustu věcí, ve kterých by slušelo se zorientovat...

Řím.1,19-20: "Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu."

| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 01. 2013 | 1422 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server