Notes

Neobvyklá konference

Dnes bych se chtěl poohlédnout zpět na velmi zvláštní setkání Božího lidu v Ostravě, které před třemi lety, na přelomu dubna a května 2017, zorganizovala Církev živého Boha z Frýdku Místku. Hlavním pozvaným byl bratr Curry Blake, který je známý svojí službou uzdravováním ve jménu Pána Ježíše Krista - byla to jeho první konference u nás. Tato služba je v rámci církví přijímána různě, s nadějí, důvěrou i nedůvěrou - a to na praktické rovině, ale i na rovině správnosti učení. Tyto otázky nejsou jednoduché, nejsou černobílé, někde jen rozdíly v důrazech, přístupu či formě, jinde se s uzdravením Boží mocí již vůbec nepočítá.

Celkově ovšem panuje shoda, že náš Pán Ježíš zde na zemi uzdravoval velmi zjevným způsobem. Rovněž Bible hovoří o svědectví týkající se uzdravování a v Božím lidu se projevy uzdravení očekávají - především ve sborech Božího lidu, ale i na svědectví při hlásání evangelia. Rozdíly potom jsou především v hodnocení správného přístupu u případného nárokování, aplikování Boží moci, pověření a také posouzení ovoce různých služeb z minulosti. (Pozor, někdy se dají zaměnit významy slov rozsuzovat, posuzovat a soudit - zde nebudu rozebírat, rozsuzovat a být schopní posoudit potřebujeme, být v pozici soudce nad lidmi nám ale nenáleží). Ani já zcela určitě nejsem soudcem nad jinými služebníky a i různé jevy a učení posuzuji velmi opatrně a zdrženlivě - v tomto článku se chci spíše podělit o svoji zkušenost z návštěvy této akce.

Konference se konala v sále hotelu Clarion v Ostravě. Byla zorganizována, jak jsem již zmínil, Církví živého Boha z FM. Organizace vzorová, služebníci ochotní a požehnaní - celková atmosféra (pro mě) velmi milá a plná naděje. Výborná recepce konference složená z dobrovolníků sboru vás přivítala hned za šatnou u hlavního vchodu do konferenčního areálu, v předsálí prodejní stolky s literaturou. Hlavní sál s kapacitou cca 1000 míst plný. Z mírnou nadsázkou jsem, po seznámení se z některými účastníky konference a jejich zprávami, okomentoval stav slovy: na konferenci přijela snad celá slovenská církev (miněny samozřejmě především sbory letniční a charismatické). Bylo zde skutečně velké (snad i převažující) zastoupení ze sousedního Slovenska. Atmosféra mimořádná a velmi milá - jako by si ji Boží lid přivezl s sebou. Nádherné nadšené chvály, mimořádně obdaření služebníci ve chvalách. Zajímavá kázání a modlitby. Slovo z Ostravy 2017 najdete na internetu, mimochodem výborní překladatelé na konferenci. Já se chci podělit s některými svými postřehy.

1/ druhý den konference na společné snídani se starší jednoho slovenského sboru omlouval u našeho stolu za bratry a sestry ze Slovenska, neboť při otevírání sálu prvního dne málem vyvrátili všechny dveře do sálu - to opravdu není zcela běžné - ta lidská touha, potřeba a důvěra (naděje) mě zaujala - připomíná to některé okamžiky z evangélií, zde je určitě možné na tuto záležitost a potřebné pohlížet se soucitem a pochopením,
2/ Curry jasně řekl, že se bude modlit úplně za každého, kdo bude potřebovat, i kdyby to mělo trvat jakkoli dlouho - jednoduše se nebál - to je jeden z důležitých bodů, o kterých hovoří v souvislosti s vírou na více místech, na to si dovoluji upozornit,
3/ skutečně zajímavé to bylo v řadě na uzdravení, někteří si tolik přáli být již na řadě, že jsem se s tím snad nesetkal - jako by šlo o život, nebo chcete-li, uvěřili, že jde o život - opravdu není tak běžné,
4/ člověk vždy přesně nerozliší, co je lidská-emocionální či duševní rovina, co potom ta duchovní, každopádně dobu chval i dobu modlitby jsem vnímal velice silně - z uvedených důvodů to píši jen na okraj pro doplnění, na prožitky se nemáme primárně soustřeďovat ;-),
5/ o přestávkách se bratr modlil za oděvy, činil to v pokojném duchu a i zpětné odebírání oděvů se dělo pokojně a organizovaně.

Krátce po konferenci jsem napsal tato slova: Milé setkání Božího lidu, výborná organizace, příjemná atmosféra, nádherné chvály a ... u Curryho Blakea nejde oddělit kázání, službu, jeho život a jeho osobu - věřím, že nás Pán chce na něco upozornit. Jednalo se o službu uzdravování a Božích zázraků, přesto dostal bratr tato slova pro shromážděné: "Kdybych mohl vkládáním rukou dát nějaký dar každému z vás, dal bych mu dar trávení vyhrazeného času s Bohem - vše ostatní z toho vyplývá".

- tuto poznámku bratra Curryho vidím i dnes za hodnou zajímavosti, tento dar ovšem máte na dosah dle vlastního rozhodnutí :-)

Bylo velmi milé potkat na konferenci i známého bratra se sestrou z nedalekého sboru mého bydliště ... Pán Vám žehnej pokojem.

| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 04. 2020 | 390 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server