Studie a citace

W. Graham Scroggie - Poznej svoji Bibli, podruhé

Dovolím se zkráceně dotknout některých pohledů autora studie s tím, že si případní zájemci plné znění dohledají přímo v knize. V úvodu oddílu obecných epištol je zajímavě poukázáno na jistou specifickou různost autorů Nového Zákona. Apoštol Pavel se zabývá učením, ale i křesťanskou naukou, Jakub potom křesťanskou praxí, Petr křesťanskými zkouškami a Jan křesťanskými zkušenostmi. Pavel zdůrazňuje víru, Jakub vybízí ke skutkům, Petr k naději a Jan k lásce. Pavel předkládá křesťanské dogma (učení), Jan křesťanský mysticismus. Pavel představuje protestantismus, Petr katolicismus, Jakub hovoří hlasem církve minulosti, Jan potom hlasem církve budoucnosti. Petr je zakladatel, Pavel propagátor a stavitel, Jan potom dokonavatel.

Velmi zajímavé je užití pojmu "v Kristu" v celém Pavlově díle. Celkové cílení jeho dopisů se různým způsobem dá vždy stáhnout k samotnému jádru křesťanské naděje a života:

V epištole k Římanům jsme ospravedlněni v Kristu (3.24).
V prvním Korintským jsme posvěceni v Kristu (1.2).
Ve druhé Korintským je ukázano naše postavení v Kristu (12.19).
V Galatským jsme osvobozeni v Kristu (2.4).
V Efezským jsme v Kristu vyvýšeni Jeho smrtí, pohřbením, zmrtvýchvstáním a nanebestoupením (1.3, 2.6).
Ve Filipenských se radujeme, jasáme a triufujeme v Kristu (1.26).
V Kolosenským jsme dokonalí v Kristu (2.9, 10).
Ve Filimonovi jsme omilostněni v Kristu (15.16). Duch odpuštění a zapomenutí zlého je naše vlastnictví.
V prvním Tessalonicenským jsme doufající v Kristu (1.3).
Ve druhé Tessalonicenským jsme oslaveni v Kristu (1.12, 2.14). Den Kristův bude předcházet den Páně a ti, kteří jsou posvěceni v Něm, budou shromážděni před příchodem Antikrista.
V první Timoteovi jsme učiněni věrnými v Kristu (1.18, 19).
V Titovi jsme učiněni příkladem v Kristu (2.7, 8).
A ve druhé Timoteovi jsme vítězové v Kristu (4.6-8). Skrze pronásledování nakonec dojdeme k vítězství a zachováme víru.


V knize najdeme v poznámce k druhé skupině Pavlových dopisů (1. a 2. Kor, Gal, Řím).

| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 01. 2018 | 278 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server