Studie a citace

Židovská svatba - Marie Frydrychová

Sestra Marie absolvovala v roce 2002 seminář mesiánského žida o tom, jak vypadala svatba za doby našeho pána Ježíše Krista. Celé video je snadno dostupné na YouTube, k vyhledání stačí použít nadpis tohoto článku. Některé body zmíněné v povídání sestry Frydrychové mě natolik zaujaly, že se s nimi chci v krátkosti sdílet. Život národa Izrael je naplněn prorockým rozměrem vícero způsoby, dokonce i zvyklosti týkající se svadby ukazovaly daleko mimo jen běžnou praxi daného času.

Nápadník jde ve speciálním oděvu se speciální brašnou do domu své vyhlédnuté dívky. Jde ve starém rouchu jménem "Ketubah" (katuba), tedy nikoli bohatě nastrojen. Nejprve jedná s otcem dívky, dokonce donese smlouvu, kde je stanoveno výkupné za dívku a práva a povinnosti možné budoucí manželky. Dívka měla možnost nápadníka odmítnout - odsunula v jedné chvíli ji nabídnutý pohár. Měla právo bez vysvětlování odmítnout - Izrael se praxí života velice lišil od okolních národů. Pokud neodmítla, dostala šperky a nějaké peníze pro svoji potřebu se připravit na svatbu. A teď si dovoluji zdůraznit následující slova. Když tedy šlo všechno správným směrem, tak se budoucí ženich při odchodu zastavil ve dveřích a řekl: "Jdu, abych ti připravil místo a až ti připravím místo, vrátím se pro tebe a budeš se mnou tam, kde jsem já"

Když se mladík vrátil domů, začal připravovat dvě komnaty. Společenskou místnost, typ pokoje, kde se v té době pravidelně scházela celá rodina ke společné večeři. A také komůrku pro společné soukromé chvíle s nevěstou. Ta příprava mohla trvat různý čas, kupříkladu rok, či roky dva. I pro vyvolenou dívku nastaly změny. Od této chvíle nevycházela ven nikdy prostovlasá, měla vlasy přikryté závojem. Dostala také družičky a ty ji denně potíraly vonnými mastmi a oleji. K dobytku již nechodila. A nyní opět trochu zvýrazňuji. Zadaná dívka dostala lampu a tu lampu měla udržovat stále svítící. Dostala též vlastní pokojík s oknem a ta lampa zůstávala právě v tom okně.

Když jsou přípravy na straně ženicha hotovy, krásně nastrojený ženich vezme svoji družinu a v vprostřed noci za největší tmy vyrazí pro svoji dívku. Když dojdou k cílové vesnici, spustí doprovod pořádný rachot říkající "ženich jde". Pokud v okně nevěsty nesvítila lampa, mohlo z celé svatby docela sejít - mohla být považována za nepořádnou. Nevěsta už nyní nemá žádný čas na nějakou přípravu - obleče svoje připravené roucho, vezme šperky a ženich si ji odvádí do svého domu i s připravenými družičkami.

Svatba trvala týden. Slavila celá vesnice, či pospolitost. Ženich s nevěstou se mohli týden poznávat v připravené komůrce. Potom nastal běžný život.

Dovolím si ještě připsat, co sestra doplnila pro své posluchače:
1/ Buď věrný v tom, čemu z Písma rozumíš. Nesnaž se dělat za každou cenu mimořádné skutky, které ti nebyly dány - pochop, očekává se, že budeš věrný v tom, co ti bylo dáno. 2/ Křesťané se poznají podle lásky, měli by se přijímat a milovat navzájem. Do církve se tlačí světské myšlení a někdy právě i nezdravá soutěživost. Jestli jsi veliký a silný, tak buď služebníkem slabších, to je dobrá cesta. Kdokoli vzývá jméno Pána a také ho následuje, potom je tvůj bratr, ať už se ti líbí nebo ne, je třeba přijmout s jistou úctou a láskou... trochu více milovat než soudit.

| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 03. 2019 | 155 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server